Naujienos

SAVI - Savigynos treniruotės moterims

2020-05-15

 

Šiuo projektu siekiama suburti moteris tiksliniam sportavimui ir padidinti sportuojančių asmenų skaičių Vilniaus mieste, Naujamiesčio ir aplinkinėje teritorijoje. O taip pat paskatinti domėtis sporto veiklomis, savanoriškai dalyvauti aktyviose sporto veiklose. Projekto veiklos turi prevencinį efektą, siekiant padėti moterims apsisaugoti nuo smurto ir priekabiavimo.

 

Projekto dalyvės – merginos ir moterys nuo 13 metų iki vyresnio amžiaus, norinčios gerinti savo fizinę sveikatą, gebėjimus greitai reaguoti ir veikti į gyvenime nutinkančias pavojingas, kritines situacijas.

 

Projekto veiklos.

Savigynos treniruotės su profesionaliais treneriais, 2 grupės po 25 asmenis. Apie 50 dalyvių iš viso. Dalyvės treniruotėms kviečiamos ir atrenkamos pagal motyvaciją ir siekį įgyti ir gerinti savigynos įgūdžius. Kvietimą numatoma skelbti 2020 m. gegužės mėnesio antroje pusėje.

 

Vaizdo įrašo sukūrimas ir transliacija elektroniniais ištekliais sportuojantiems namuose, savo suburtose mažose komandose. Numatoma pasiekti daugiau nei 1000 dalyvių “online”.

 

Informacijos sklaida apie savigynos įgūdžių būtinumą ir fizinio aktyvumo skatinimą (straipsniai, dalyvavimas renginiuose, seminaruose, diskusijose).

 

 

Numatomi rezultatai.

Tikimasi, kad projektas paskatins moterų siekį sportuoti ir pagerins gebėjimus apsiginti nuo priekabiavimo ir smurto. Projektas turės išliekamąją vertę, kadangi savigynos įgūdžiai yra ilgalaikiai. Filmuota užsiėmimų medžiaga bus parengta taip, kad ja galėtų naudotis net ir tie dalyviai, kurie nedalyvavo užsiėmimuose.