Naujienos

LYČIŲ STUDIJŲ CENTRAS PRISTATO: LYTIS POTOTALITARINĖJE PROPAGANDOJE


Lyčių studijų centras
organizuoja viešą seminarą:

LYTIS POTOTALITARINĖJE PROPAGANDOJE

Prof.dr. Gintautas Mažeikis
(VDU, Socialinės ir politinės teorijos katedros vedėjas)

Lytis tapo vienu iš pastovių propagandos objektų jau nuo pat institucinės propagandos paplitimo XVII a. Propaganda siekia paversti įtikinėjimo adresatą savo diskurso subjektu, tuo tikslu naudodama diskurso galią, discipliną, maginius ir ideologinius teiginius, mitus, vertybių sistemas. Propaganda daugiausiai naudojasi agresyviomis įtikinėjimo priemonėmis: aiškinimu ir egzaminavimu, agitavimu ir kontroliavimu ir kt. O viešieji ryšiai (Public relations) siekia informuoti adresatus apie organizacijos ar asmens sėkmes, galimybes ir naudojasi pragmatinėmis komunikacijos priemonėmis. Tačiau šiandien dažnai propagandos ir viešųjų ryšių veiklos sutampa. Propaganda plėtoja ne tik stiprias (hard), bet ir silpnąsias (soft) įtikinėjimo formas, atsisako egzaminavimo ir kitų kontrolės funkcijų ir tesinaudoja politinės ar socialinės reklamos instrumentais. O vešieji ryšiai formuoja savo įmonių ir korporacijų subjektus, specifinius savo produkcijos vartotojus (ekonomikos subkultūrizacijos fenomenas) juos apklausiant, kontroliuojant.

Pranešimo ir diskusijos metu bus lyginamos totalitarinės ir šiuolaikinės, pototalitarinė socialinės/politinės lyties propaganda: ir stiprioji, ir silpnoji, ir ilgalaikė ir trumpalaikių kampanijų. Nagrinėjant šiuolaikinę propagandą daugiausiai dėmesio bus skiriama lyties subkultūrizacijai, šeimai palankios aplinkos kūrimui, lyties amžiaus plėtrai (senyviems žmonėms, geronto-propaganda), Queer nacijos idėjai, Unisex būsenos populiarinimui, seksimo kontrpropagandai ir kita.

Seminaras įvyks 2008 m. gruodžio 16 d.  (antradienį) 17.30 val.
Lyčių studijų centre (Didlaukio 47, a. 202).