Naujienos

„MOMA: MOBILIOS MAMOS - NAUJOS KARTOS DARBUOTOJOS“ PROJEKTO PRISTATYMAS


Projektas „MOMA: mobilios mamos - naujos kartos darbuotojos“ (projekto Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-042) finansuojamas 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ lėšomis.

Projektu siekiama sukurti informacinio ir savitarpio pagalbos centrą „MOMA“, kuris skatintų mamų, ilgesnį laiką dėl vaikų priežiūros atitrukusių nuo darbo rinkos, aktyvumą, verslumą, įsitraukimą į visuomeninę veiklą. Planuojama Lietuvos regionuose suburti mamas į savitarpio pagalbos grupes, kuriose mamos galėtų užmegzti ryšį su panašias problemas sprendžiančiomis mamomis, bendrauti, diskutuoti bei palaikyti viena kitą. Tokioms grupėms planuojama teikti konsultacijas, psichologinę pagalbą pasirenkant darbo ar mokslo sritį, keliant kvalifikaciją, sprendžiant šeimos ir darbo suderinimo klausimus, skatinti užimtumą.
Centras ne tik skatins ir palaikys mamas, bet ir ieškos šeimai draugiškų darbo vietų, socialiai atsakingų darbdavių, galimybių mamoms įsidarbinti ne visą darbo dieną arba taikant lanksčias darbo formas. Šiuo metu yra kuriama duomenų bazė, kurioje bus registruojami darbdaviai, taikantys lanksčias darbo formas ir mamos, ieškančios lankstesnių darbo formų reikalaujančio darbo, kurį galėtų suderinti su vaikų priežiūra.

MOMA centras - tai mobilus ekspertų ir savanorių centras, kuris keliauja po Lietuvą ir skatina dialogą tarp darbuotojų ir darbdavių (mamų), teikia konsultacijas, informuoja apie darbo ir mokymosi galimybes, organizuoja švietėjiškus renginius, darbo muges. MOMA centras veiks šiuose regionuose: Mažeikių, Akmenės, Kelmės, Telšių, Joniškio, Šiaulių, Ignalinos, Visagino, Utenos, Tauragės, Jurbarko, Druskininkų, Alytaus, Lazdijų, Jonavos, Marijampolės.

MOMA centras taip pat kviečia savanorius dalyvauti projekto vykdyme, susitikimuose, renginiuose, aplankant projekto veiklos teritorijas. Savanoriai turės galimybę dalyvauti mokymuose, kuriuose gaus daug naudingos informacijos apie darbo specifiką, įgys patirties dirbant su darbdaviais ir tiksline grupe.


Daugiau informacijos: info@nkmi.lt
Projekto vadovė Julija Mažuolienė, tel.865580854