Naujienos

ŠOKIAI BE REVOLIUCIJOS? PRAMOGŲ PRAKTIKOS ŠIANDIENINIUOSE MOTERŲ JUDĖJIMUOSE?


Lyčių studijų centras
organizuoja viešą seminarą:

„Šokiai be revoliucijos?
Pramogų praktikos šiandieniniuose moterų judėjimuose?”
Pranešėja dokt. Rasa Erentaitė

Populiarus su anarchofeminizmu siejamas šūkis akcentuoja pramogų reikšmę socialiniuose judėjimuose: „Jei negaliu šokti, nedalyvausiu ir jūsų revoliucijoje“ (If I can‘t dance, I don‘t want to be in your revolution). Moterų judėjimuose pramogų ir kūrybinės praktikos istoriškai naudojamos ne tik paskatinti grupių sutelktumui, bet ir tampa svarbiu politinės bei ideologinės kritikos įrankiu. Pranešime analizuojamas pramogų vaidmuo moterų ir feministinių grupių veikloje šiandieninės Lietuvos kontekste. Išskiriami trys požiūriai į pramogas: 1) „jokių pramogų“, 2) „tradicinių pramogų“ bei 3) „į pramogas orientuotas“ aktyvizmas. Kokios moterų bei feministinės grupės naudoja šias strategijas, ir kokiems tikslams? Kaip pramogų ir linksminimosi būdai susiję su politine ir ideologine skirtingų grupių pozicija? Koks kiekvienos strategijos potencialas ir ribos? Perfrazuojant minėtą šūkį pranešime analizuojama, kiek aktuali šiandien mintis: „Jei revoliucijos nebus, nedalyvausiu ir jūsų šokiuose“.

Seminaras įvyks 2008 m. gruodžio 2 d.
(antradienį) 17.30 val. Lyčių studijų centre (Didlaukio 47, a. 202).