Naujienos

VISUOMENĖ KVIEČIAMA PROTESTUOTI PRIEŠ SKANDALINGUS ĮSTATYMUS


Šiandien prie Seimo antrą dieną vyko neterminuota budėjimo akcija už planuotas ir nediskriminuojamas šeimas. Įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovai tokiu būdu siekia pareikšti protestą dėl Seime svarstomų žmogaus teises pažeidžiančių įstatymų projektų. Rytoj, šeštadienį, 10 val. budėjimas tęsis. Aktyvistai kviečia visuomenę prisijungti prie akcijos ir tokiu būdu protestuoti prieš skandalingus įstatymus.

Šiuo metu Seime svarstomi du kontroversiški įstatymai: gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas, kuriuo ketinama praktiškai uždrausti abortus bei valstybinė šeimos politikos koncepcija, pagal kurią diskriminuojamos visos šeimos formos, išskyrus vyro ir moters santuokos pagrindu sukurtą šeimą. Akcija tęsis tol, kol Seimo nariai išgirs protestuotojų argumentus.

Šiandien su „budėtojais“ susitiko Seimo narė Marija Aušrinė Povilionienė. Ji nėra akcijos organizatorė, tačiau, anot akcijos dalyvių, ji bene vienintelė Seime aiškiai pasisako prieš gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje įstatymą bei valstybinės šeimos politikos koncepcijos projektą.

„Budėtojai“ tvirtina, kad kovodami prieš diskriminuojančią valstybinę šeimos koncepciją nenori atimti paramos iš „normalių šeimų“. Šiuo metu valstybė moka išmokas vaikams augantiems šeimose (apie 100 litų per mėnesį vaikui iki 3 metų ir apie 50 litų per mėnesį vyresniam nei trys metai). Tačiau griežtai apibrėžus, kas valstybei yra šeima ir kas – nėra, „nestandartinės“ šeimos: vienišos mamos, išsiskyrusios, netekėjusios, ar kiti globėjai gali netekti teisės į minėtą paramą. Akcijos dalyviai reikalauja nediskriminuoti vaikų dėl jų tėvų statuso.

„Budėtojai“ toliau kviečia visuomenę prisijungti. Šiandien jie susirinko su plakatais bei vėliava su užrašu „moters kūnas – karo laukas“. Gegužės devintoji – pergalės prieš fašizmą diena. O ar patirs pergalės skonį „budėtojai“? Rytoj, šeštadienį, jie vėl rinksis prie seimo rūmų ir taikiai „kariaus“, kad tautos rinkti atstovai išgirstų jų balsus. Laiko liko nedaug. Jei visuomenė nepareikš tvirto protesto dabar, kyla reali grėsmė, kad Seimas įtvirtins diskriminuojančią valstybinę šeimos koncepciją jau gegužės 15-ą dieną.


Daugiau informacijos: Elena Lazutkaitė elena@hardcore.lt, tel. 867146889