Veikla

Alternatyvus moterų festivalis "Sabotažas"


   Alternatyvus moterų festivalis „Sabotažas“ (2007 sausis-rugpjūtis, Vilnius) Festivalio metu vyko seminarai, diskusijos, jaunų moterų įgalinimo užsiėmimai ir kiti renginiai. Įgalinimo užsiėmimai buvo organizuojami, siekiant paskatinti moteris aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, įgyti naujų žinių ir amatų, kurie padidina galimybes integruotis į darbo rinką. Tikslinės grupės (socialinę atskirti patiriantys asmenys – jaunos merginos, jaunos mamos, atitrūkusios nuo darbo rinkos moterys) atstovės ne tik buvo apmokomos naujų amatų, bet ir dalyvavo savęs vertinimo užsiėmimuose, kurie užsienyje plačiai paplitę kaip savęs pažinimo ir motyvavimo priemonė. Renginio metu taip pat buvo paruoštas ir išleistas renginį reklamuojantis informacinis leidinys „Sabotažo vadovas“.