Projektai

Alternatyvus meno festivalis "Ladyfest Vilnius 2008"


     Alternatyvus meno festivalis „Ladyfest 2008“ (2008 07 22 – 2007 07 28 ) – seminarai ir kūrybinės dirbtuvės – stovykla „Moterys lietuvių kine“ 2008 m. projekto veiklos nukreiptos į jaunų moterų įgalinimą, t.y. į moterų motyvacijos didinimą, naujų žinių įgijimą, aktyvumo skatinimą. Įgyvendinant projektą skatinama lyčių pusiausvyra ir žmonių įvairovė profesinėje veikloje, sukuriama nauja erdvė moterų saviraiškai ir kūrybai, įskaitant profesinių žinių tobulinimą meno srityje. Siekiant šių tikslų naudojamos tokios priemonės kaip paskaitos, diskusijos, filmų peržiūros bei kūrybinės dirbtuvės – stovykla, kurioje siūloma kritiškai pažvelgti į lietuviško kino paveldą, atsekti su kokiais socialiniais vaidmenimis (didVYRĖS, mūzos, motinos, žmonos, paleistuvės) yra siūloma susitapatinti žiūrovei, bei pateikti savus kūrybiškus sprendimus, kurie leistų atskleisti visapusiškesnį moters kaip asmenybės vaizdą.