Projektai

„Vaivorykštės dienos’2007”


Susiklosčiusiai situacijai gerinti, nepagrįstiems prietarams ir stereotipams griauti yra būtina visuomenės informavimo ir švietimo kampanija, kurios metu būtų aktyviai kovojama su paplitusia homofobija Lietuvoje, būtų siekiama mažinti diskriminaciją lytinės orientacijos pagrindu, bei pabrėžiama lygių galimybių visiems svarba.

Šiuo projektu buvo siekiama:

atkreipti visuomenės dėmesį į homoseksualių žmonių diskriminacijos problemą;
kelti visuomenės informuotumą bei sąmoningumą seksualinės orientacijos srityje, suteikti informaciją apie homoseksualumą, homofobiją, jos pasekmes;
skatinti LGBT bendruomenės dalyvavimą visuomeniniame gyvenime;
supažindinti LGBT bendruomenę su lygių galimybių ir lygių teisių politika bei įstatymais;
akcentuoti žmonių įvairovės teikiamą naudą ir svarbą.


Tokio pobūdžio renginys, skirtas kovai su homofobija bei daugialypės diskriminacijos pagrindų šalinimui, Lietuvoje vyko pirmą kartą. „Vaivorykštės dienos 2007“ gali tapti atspirties tašku, siekiant pakeisti susiklosčiusią homoseksualių žmonių situaciją Lietuvoje - atkreipti visuomenės dėmesį į vis dar egzistuojančią diskriminaciją lytinės orientacijos pagrindu, leisti visuomenei iš arčiau pažvelgti į homoseksualių žmonių patirtis, bent trumpam atsitraukti nuo neigiamos informacijos srauto bei įsigilinti, pažinti homoseksualių žmonių lygių galimybių problemas. Be to, svarbu pabrėžti ne tik sunkumus, su kuriais susiduria homoseksualūs žmonės, bet akcentuoti ir žmonių skirtumų, įvairovės naudą ir būtinumą.