Projektai

Alternatyvus moterų festivalis „Diagnozė: lytis“


    Pagrindinis renginio tikslas - kritiškai pažvelgti į vyraujančią lyčių sistemą Lietuvoje ir propaguoti moterų bei kitų lyčių pagrindu diskriminuojamų grupių įgalinimo idėjas, ypatingai tarp jaunimo. Dalis šiandienos socialinių problemų, tokių kaip prekyba moterimis, prostitucija, skurdo feminizacija, smurtas prieš moteris, yra susijusios su dominuojančia hierarchine lyčių sistema bei diskriminuojamų grupių išmoktu bejėgiškumu, paklusnumu, baime ir nenoru atvirai kalbėti apie savo patirtis ir problemas. Šis renginys suteiks erdvę kritiškai minčiai ir skatins lyčių pagrindu diskriminuojamų grupių, visų pirma - jaunų moterų, saviraišką ir iniciatyvą. Jis taip pat bus ateinantį rudenį planuojamo kur kas didesnio lyčių problemoms skirto festivalio Ladyfest pristatymas